Můj web

AFIP – asistent finančního poradce

Pro firmu Amoneta, s.r.o. jsem vytvořil unikátní webovou aplikaci pro finanční poradce AFIP. Schopnosti aplikace jsou popsány na odkazovaném webu, do vlastní aplikace se dostanete přes tlačítko Přihlášení – zde je pak vyžadováno přihlášení uživatele. Pro názornost prosím shlédněte uvedené náhledy z aplikace. (Obrázky byly pořízeny ve vývojové verzi aplikace.) Technologicky je aplikace složená z […]

Manipulace s PDF dokumentem

Rozdělení PDF dokumentu na stránky Pomocí balíčku (a binárky) pdftk: $ pdftk in.pdf burst Komprimace PDF Pomocí balíčku ghostscript (příkaz gs) – kvalita výstupu je nastavitelná pomocí -dPDFSETTINGS (možnosti: /ebook /default /screen /printer /prepress ): $ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook \ -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=“out.pdf“ „in.pdf“