Můj web

Manipulace s PDF dokumentem

Rozdělení PDF dokumentu na stránky Pomocí balíčku (a binárky) pdftk: $ pdftk in.pdf burst Komprimace PDF Pomocí balíčku ghostscript (příkaz gs) – kvalita výstupu je nastavitelná pomocí -dPDFSETTINGS (možnosti: /ebook /default /screen /printer /prepress ): $ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook \ -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=“out.pdf“ „in.pdf“