Můj web

AFIP – asistent finančního poradce

Pro firmu Amoneta, s.r.o. jsem vytvořil unikátní webovou aplikaci pro finanční poradce AFIP. Schopnosti aplikace jsou popsány na odkazovaném webu, do vlastní aplikace se dostanete přes tlačítko Přihlášení – zde je pak vyžadováno přihlášení uživatele. Pro názornost prosím shlédněte uvedené náhledy z aplikace. (Obrázky byly pořízeny ve vývojové verzi aplikace.) Technologicky je aplikace složená z […]

Jak na formulářový „autocomplete“ v ExtJS

Formuláře v moderních prohlížečích mají tu příjemnou vlastnost, že si pamatují uživatelem vkládané údaje z minula. Jedná se o atribut autocomplete formulářového pole. Někdy to může velmi pomoci, pokud se například často přihlašujete do nějaké aplikace a vaše přihlašovací jméno je komplikované. Javascriptový framework ExtJS4 však tuto vlastnost potlačuje specifickým vytvářením formulářů. Jak ho donutit k očekávanému chování?