Můj web

Manipulace s PDF dokumentem

Publikováno 7.3.2012

Rozdělení PDF dokumentu na stránky

Pomocí balíčku (a binárky) pdftk:

$ pdftk in.pdf burst

Komprimace PDF

Pomocí balíčku ghostscript (příkaz gs) – kvalita výstupu je nastavitelná pomocí -dPDFSETTINGS (možnosti: /ebook /default /screen /printer /prepress ):

$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook \
  -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile="out.pdf" "in.pdf"

 

Komentáře

Komentáře jsou vypnuty.