Můj web

Ještě k YAML konfiguraci v Zendu…

Publikováno 20.6.2012

Na YAML konfiguraci v Zendu jsem narazil už v příspěvku ohledně vytváření vlastních validátorů. Dokumentace Zend Frameworku není žádná sláva, a tak vytvořit například pole pomocí konfiguračního souboru nemusí být triviální a zkoušení, zkoumání a nadávání zabere nějaký čas. Takže jak na to?

Nejlépe to je vidět na příkladu. Zde je validátor, který zjišťuje přítomnost hodnot ve vstupním poli:

form:
 elements:
  active:
   type: text
    options:
     validators:
      inarray:
       validator: InArray
       options:
        strict: true
        haystack:
         - yes
         - no

Proměnná active může nabývat pouze hodnot yes nebo no. (Nastavení strict je zde tak trochu pro parádu, větší smysl dává při jiných než textových vstupech.)

A druhý příklad je modifikací z již zmíněného příspěvku. V poli nejsou přímo hodnoty, ale další asociativní pole:

form:
 elementPrefixPath:
  -
   prefix: MyApp_Validate
   path: ./library/MyApp/Validate/
   type: validate
  -
   prefix: App_Validate
   path: ./library/App/Validate/
   type: validate
V uvedeném příkladu jsou zadány dva adresáře s vlastními validátory.

A ještě přidám na ukázku jeden filtr – jak správně nakonfigurovat PregReplace. Je nezbytné uvést identifikátor options, což z dokumentace Zendu právě nevyplývá:

filters:
 preg:
  filter: PregReplace
   options:
    match: /vzor/
    replace: nahrada

 

Komentáře

Komentáře jsou vypnuty.